Загальні положення

 

Ця політика конфіденційності та захисту персональних даних визначає порядок одержання, обробки, зберігання й використання інформації, що була отримана в процесі використання сайту: www.nawiteh.com.ua (надалі – Сайт).

 

Конфіденційність користувачів нашого Сайту має велике значення для нас, і ми  вживаємо всі найсучасніші технічні й організаційні заходи для забезпечення її захисту. Дана Політика конфіденційності та захисту персональних даних встановлює порядок здійснення та обробки персональних даних, види персональних даних, які збираються, мету використання таких персональних даних, взаємодію з третіми особами, заходи безпеки для захисту персональних даних, умови доступу до персональних даних, а також контактну інформацію для користувача щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних та поводження з будь-якими питаннями, які можуть виникнути щодо практики захисту персональних даних.

 

Користувач, який залишає свої персональні дані з допомогою нашого сайту: 1) надає  свою однозначну, беззастережну та безвідкличну згоду (дозвіл) на обробку отриманих у будь-якій формі під час укладення та виконання договорів персональних даних (ідентифікаційні дані (ім’я, адреса, телефон тощо); паспортні данні; реєстраційний номер  облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер),  банківські реквізити, даних про державну реєстрацію особи, дані щодо системи оподаткування осіб, дані щодо здійснення адреси/місця здійснення діяльності, номер засобу зв'язку, електронна адреса), інших особистих відомостей, внесених до інформаційної програми 1С, тощо; 2) підтверджує, що отримав від іншої Сторони повідомлення про включення своїх персональних даних до бази персональних даних іншої Сторони; 3) підтверджує, що повідомлена про свої права як суб’єкта персональних даних, які визначені ст.8 Закону України «Про захист персональних даних», а також про мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються. Обробка здійснюється з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері реклами та збору персональних даних у комерційних цілях, відносини у сфері статистики, а також аналітичного обліку в розрізі контрагентів шляхом формування відповідного реєстру (переліку) згідно Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних», інших норм та правил, а також відповідно до Статуту кожної Сторони Договору. Сторони зобов’язуються забезпечувати виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних», включаючи забезпечення режиму захисту персональних даних від незаконної обробки та незаконного доступу до них, а також  забезпечувати дотримання прав суб’єкта персональних даних згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних».

 

Використовуючи даний сайт, користувач підтверджує, що ознайомився та повністю (однозначно) погодився з умовами цієї політики конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

 

Користувач не має права використовувати Сайт, якщо не згодний та не погоджується з умовами цієї політики конфіденційності.

 

Згода на обробку персональних даних

Я, як суб’єкт персональних даних, надаю свою згоду на обробку своїх персональних даних вказаних мною під час реєстрації та оформлення замовлення Товариству з обмеженою відповідальністю “Навітех” (код ЄДРПОУ 39811454) (далі — Власник) в базі персональних даних «Контрагенти» з метою забезпечення взятих Володільцем на себе зобов’язань, для забезпечення відносин у сфері податкового, бухгалтерського обліку, статистичної звітності, а також для забезпечення відносин у сфері реклами та ведення ділових стосунків, направлення (надсилання) на мою адресу спеціальних пропозицій, інформації про нові товари, послуги та рекламні акції, знижки інші дії, у межах своєї діяльності, а також виконання Володільцем своїх обов'язків переді мною, як покупцем товарів і/або послуг, тощо, а саме:

•  прізвище, ім'я, по батькові, адреса проживання, номери домашнього чи мобільного телефонів, іншої контактної інформації, паспортні дані, ІПН (РНОКПП), дата народження та інша інформація, яка надається мною при реєстрації, створенні замовлення, в Особистому кабінеті тощо;

•  будь-яких інших персональних даних та відомостей, які добровільно надаються Суб’єктом персональних даних Володільцю, що містяться в документах, що надаються при заповненні анкет, проведенні інтерв'ю, в процесі оформлення заявок, інших документів та виконання укладених договорів, а також дані, які можуть знадобитися Володільцю у зв'язку із реалізацією мети обробки персональних даних, в тому числі паспортні дані, якщо такі були надані.

Користувач погоджується з тим, що ТОВ “Навітех” може передавати мої персональні дані третім особам, афілійованим юридичним особам та фізичним особам-підприємцям відповідно до мети їх обробки, банківським установам, фінансовим установам, іншими третіми особами, за умови дотримання такими особами вимог чинного законодавства України щодо захисту персональних даних (без додаткового погодження та повідомлення Суб’єкта персональних даних в разі їх передачі).

Користувач підтверджує свою згоду з усім вказаним вище, а також, що повідомлений про Володільця персональних даних; мету обробки персональних даних; склад і зміст персональних даних; осіб, яким можуть бути передані персональні дані; користувачу зрозумілі його права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних».

Сайт обмежується збором мінімального обсягу інформації, необхідного виключно для виконання запиту суб'єкта персональних даних. У будь-якому випадку, коли запитується не обов'язкова до надання інформація, користувачу буде про це повідомлено в момент збору такої інформації.

Склад персональних даних, які підлягають обробці

Сайт обробляє ті або інші персональні дані, залежно від мети обробки, які, загалом, будуть такими:

Персональними даними користувача визнаються, зокрема, але не виключно:

- стать;

- адреса електронної пошти;

- номер телефону;

- адреса доставки; 

- дата народження (надається за бажанням Користувача (Покупця/Споживача);

- інформація про придбання, замовлення, повернення;

- комерційна інформація (у випадку, якщо Користувач підписався на нашу розсилку);

- інформацію про підключення, географічне положення, дані про статистику відвідування сайту.

Відомості можуть містити інформацію про з'єднання, трафік, браузер користувача, а також про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет та знаходження на Сайті;

- Інформація про комп’ютер, включаючи вашу IP-адресу, географічне розташування, тип і версію браузера та операційну систему;

- Інформація про відвідування та використання цього веб-сайту, включаючи реферальні джерела, протяжність візитів, переглянуті сторінки та шляхи навігації по сайту;

- Інформація про адресу електронної пошти, яку використали для реєстрації на нашому веб-сайті;

- Інформація, яку ввели під час створення профілю на нашому веб-сайті – наприклад, ваше ім’я, зображення у вашому профілі, стать, дата народження, сімейний статус, хобі та інтереси, освіта та місце роботи та ін.;

- Ім’я та адреса електронної пошти, вказані під час оформлення підписок на наші поштові повідомлення та/або розсилки;

- Інформація, яка введена під час використання сервісів нашого веб-сайту;

- Інформація, яка генерується при використанні нашого веб-сайту, включаючи інформацію про час, частоту та умови його використання;

- Інформація стосовно будь-яких замовлень, покупок, використаних сервісів або транзакцій, які проведені з використанням нашого веб-сайту, включаючи ваше ім’я, адресу, номер телефону, адресу електронної поштової скриньки та інформацію засоби  та реквізити платежу  та платіжних систем;

- Інформація, розміщена на нашому сайті з метою публікації її в Інтернеті, включаючи ім’я користувача, зображення профілю;

- Інформація, що міститься в будь-яких повідомленнях, надісланих електронною поштою або через наш веб-сайт, включаючи зміст повідомлення та мета дані;

- Будь-яка інша персональна інформація, яку надіслана нам.
 

Мета збору та використання персональних даних

Персональні дані користувача використовуються в цілях забезпечення надання Інтернет-сервісів Сайту, обміну інформацією/новинами, відносин у сфері реклами та комунікації відповідно законів України, в тому числі, але не виключно: «Про захист персональних даних», «Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних», «Про інформацію», «Про рекламу», а також відповідно до Правил використання Сайту.

Час зберігання персональних даних не перевищує час, який необхідний для виконання мети

їх обробка або для дотримання встановлених чинним законодавством вимог.

Файли cookie

Сайт використовує файли cookies для відстеження його використання. Коли Користувач заходить на Сайт, його дані автоматично збираються за допомогою cookie-файлів.

Типи інформації, які збираються за допомогою cookie-файлів можуть включати: IP-адресу, ідентифікатор пристрою, переглянуті сторінки та інформацію, тип браузера, дані про операційну систему й інтернет-провайдера, мітку часу, дані про переходи за рекламними посиланнями, URL-адресу джерела запиту, функції, що були використані, а також вчинені дії в рамках використання сервісів, дані про розташування в залежності від використаного пристрою.

Якщо Користувача турбує наявність cookie-файлів на власному пристрої, Користувач може налаштувати власний браузер таким чином, щоб відмовитися від cookie-файлів або дізнаватися, коли встановлюється cookie-файл, що дозволить вирішити, що з ним робити далі.

Користувач також може видалити cookie-файли з власного пристрою. Звертаємо увагу, що блокування або видалення cookie-файлів може призвести до обмеженої роботи деяких функцій сайту

Безпека та захист персональних даних

Ми вживаємо всіх необхідних заходів для захисту даних від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення. До цих заходів належать, зокрема, внутрішня перевірка процесів збору, зберігання та обробки даних і заходів безпеки, включаючи відповідне шифрування і заходи щодо забезпечення фізичної безпеки даних для запобігання неавторизованого доступу до систем, в яких ми зберігаємо особисті дані.

Сайт забезпечує застосування всіх відповідних зобов'язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення, або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.

Сайт надає доступ до інформації та персональних даних тільки уповноваженим співробітникам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації і даних відповідно до вимог Компанії.

Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.


Політика повернення та відшкодування 


Приймання Покупцем товару за кількістю та якістю проводиться Сторонами на складі Постачальника (в разі поставки на умовах EXW). В такому разі Покупець повинен оглянути товар та, за відсутності зауважень до його кількості,  якості, комплектності,  пакування та/або будь яких інших характеристик, крім ціни та/або загальної вартості, підписати видаткову накладну та фактично отримати товар. 

У випадку поставки товару на умовах EXW при виявленні будь яких дефектів (недоліків) товару Покупець повинен негайно повідомити про них Постачальника будь яким прийнятним для сторін способом, зупинити приймання товару та повернути його Постачальнику. Постачальник не пізніше 3-х (трьох) робочих днів, наступних за днем повернення товару зобов’язаний надати Покупцеві свою згоду на усунення недоліків та/або повернення товару або вмотивовану відмову від такого повернення та усунення недоліків.  

 Якщо товар постачається на умовах DAP, то його приймання за кількістю та якістю проводиться представниками Покупця та перевізника. В такому разі Покупець повинен оглянути товар та, за відсутності зауважень до його кількості, комплектності, дефектності підписати видаткову накладну, товарно транспорту накладну або будь-який інший документ, який свідчить про передачу товару від перевізника Покупцю та фактично отримати його.      

 У випадку поставки товару на умовах DAP при виявлені некомплектного або дефектного товару в момент його отримання від перевізника Покупець зобов’язаний негайно повідомити про це Постачальника будь яким прийнятним для  сторін способом, зупинити приймання товару.  Постачальник не пізніше 3-х (трьох) робочих днів, наступних за днем повернення товару зобов’язаний надати Покупцеві свою згоду на усунення недоліків та/або повернення товару або вмотивовану відмову від такого повернення та усунення недоліків.  

 Комплектний та/або бездефектний товар отриманий Покупцем (юридичною особою
 або фізичною особою-підприємцем з метою здійснення підприємницької діяльності) від Постачальника або перевізника на підставі видаткової накладної, товарно транспортної накладної або будь-якого іншого документу, який свідчить про передачу товару Покупцеві, не підлягає поверненню Постачальнику чи перевізнику. Таке повернення може бути додатково узгоджене сторонами за окремою згодою Постачальника (письмовою, усною, конклюдентною).

Покупець (фізична особа) має право протягом чотирнадцяти днів не рахуючи дня купівлі непродовольчого товару належної якості обміняти його у місці купівлі або інших місцях, оголошених Постачальником, на аналогічний товар інших розміру, форми, габариту, фасону, комплектації тощо. У разі виявлення різниці в ціні покупець проводить необхідний перерахунок з продавцем.
Повернення коштів за отриманий товар здійснюється Постачальником до 20 банківських днів з дати отримання повернутого товару.


Інші положення

У цю Політику періодично та без попереднього повідомлення користувача про це можуть вноситися зміни та доповнення, в тому числі, при зміні вимог законодавства.

Компанія може змінювати наповнення Сайту в будь-який момент часу без попереднього сповіщення Користувача.